در حال بارگذاری ...

واحد پژوهش پردیس شهید هاشمی نژاد به مناسبت هفته آموزش برگزار کرد:

به مناسبت بزرگداشت هفته آموزش کارگاه نقد وبررسی داوری مقالات علمی -پژوهشی در تاریخ ٩٦/٢/٢٣ توسط واحد پژوهش پردیس شهید هاشمی نژاد با حضور اساتید برگزار شد.

در این کارگاه داوری مقالات علمی پژوهشی با تمرکز بر مولفه های اصلی یک مقاله علمی و شاخص هایی که هر نویسنده باید در نگارش این مولفه ها رعایت کند تا اثر وی به عنوان یک مقاله علمی -پژوهشی پذیرش شود ، همچنین بحث در مورد اخلاق داوری و مهارت های یک داور مورد توجه قرار گرفت.
 
 
 
 


نظرات کاربران