در حال بارگذاری ...

برگزاری همایش خانه علوم تربیتی , روانشناسی و مشاوره در فرهنگ سرای ترافیک

مرکز مشاوره پردیس شهید هاشمی نژاد درهمایش خانه علوم تربیتی؛ روانشناسی و مشاوره در تاریخ 21اردیبهشت ماه در فرهنگسرای ترافیک؛ شرکت نمود. در این همایش از سه تن از مشاورین برجسته دانشگاه فرهنگیان تقدیر شد. مدیر مشاوره دانشگاه فرهنگیان؛ جناب دکتر آیت کریمی در این همایش سخنرانی نموده و از مشاورین برجسته دانشگاه فرهنگیان تقدیر نمودند.


نظرات کاربران