در حال بارگذاری ...

اطلاعیه مهم دانشجویی

نمایندگان محترم  آموزشی دانشجویان در اسرع وقت  مشخصات مدارس ومعلمین ومدیران کارورزی خود را جهت صدور تقدیر نامه  به خانم سجادی کارشناس امور کارورزی  تاپایان امروز چهارشنبه ،تحویل دهید .مسئولیت مطلوب این مهم برعهده نماینده ی محترم کلاسی است .


نظرات کاربران