در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر خاکپور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ورئیس کمیسیون عمران وطرح ریزی شهری شورای شهر مشهد ازپردیس شهید هاشمی نژاد

دکتر خاکپور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی  ورئیس کمیسیون عمران وطرح ریزی شهری شورای شهر مشهد پردیس شهید هاشمی نژاد بازدید کرد .دراین بازدید که معاون توسعه منابع پردیس ومسئول شورای صنفی رفاهی دانشجویی نیز حضور داشتند .دکتر خاکپور با اشاره به مطالبات دانشجویی قول مساعد داد تا جهت ارائه خدمات عمرانی به این پردیس اقدامات لازم انجام پذیرد.


نظرات کاربران