در حال بارگذاری ...

دبیر کانون همیاران سلامت این پردیس همایش کشوری کانونهای سلامت روان که در اردوگاه شهید باهنر تهران

دبیر کانون همیاران سلامت این پردیس دانشجو معلم خانم تقوی  در همایش کشوری کانونهای سلامت روان که در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است ، به عنوان نماینده دانشگاه فرهنگیان استان حضور دارند .


نظرات کاربران