در حال بارگذاری ...

دومین روز اجرای طرح ده ورزی

دومین روز اجرای طرح ده ورزی.دانشجویان در جمع دانش آموزان دبستان شهید طویلی روستای گوارشک.۴۵کیلومتری مشهد


نظرات کاربران