در حال بارگذاری ...

برگزاری طرح ده ورزی در همه ی کلاسهای علوم تربیتی

طرح ده ورزی در همه ی کلاسهای علوم تربیتی که کارورزی ۴هستند با برنامه زمان بندی شده اجرا خواهد شد.

 اولین گروه از دانشجو معلمان  باحضور استاد دکتر آزاد از مدرسه ی روستایی گجوان منطقه تبادکان از توابع فردوسی بازدید کرده وسه ساعت در جمع دانش آموزان آن مدرسه در کلاسهای درس حضور پیدا کردند.


نظرات کاربران