در حال بارگذاری ...

همایش ملی رویکردی نوین در مدیریت و کارآفرینی

 
دانشجویان علاقمند به شرکت در همایش تا چهارشنبه برای ثبت نام به واحد پژوهش مراجعه نمایند.
همایش روز پنج شنبه و بصورت رایگان در پردیس شهید بهشتی برگزار می شود.


نظرات کاربران