در حال بارگذاری ...

قایل توجه اساتید محترم - تمدید مهلت ثبت نمرات دانشجو معلمان

احتراما به اطلاع می رسااند اساتید محترمی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نمرات دانشجو یان نشده اند با هماهنگی وپیگیری انجام شده این مهلت تا 24 تیرماه تمدید شده است . خواهشمند است دراولین فرصت نسبت به این انجام  مهم اقدام فرمائید 


نظرات کاربران