در حال بارگذاری ...

ششمین اطلاعیه جشن دانش آموختگی

      احتراما ضمن آرزوی توفقیات روز افزون ،در راستای برگزاری مطلوب سومین دوره جشن دانش آموختگی مورخه جمعه 15/ تیرماه 97 ویژه دانشجو معلمان ورودی 93، موارد ذیل  به اطلاع می رسد:

پذیرش متقاضیان از ساعت 15:30  تا 16:30 در محوطه پردیس وتوسط تیم های اجرایی با توجه به رشته تحصیلی انجام می پذیرد.

 ارائه  پرینت فیش واریزی بارگزاری شده در سایت  در روز جشن  به مسئولین پذیرش الزامی است .

برای هر دانشجوفقط  امکان حضور عزیزانی که به عنوان  همراه ومهمان در جشن ثبت نام شده وهزینه مربوطه پرداخت شده است ، فراهم هست.لذا تاکید می گردد با توجه به تمهیدات انجام شده از حیث محدودیت درمکان وپذیرایی از آوردن همراه اضافی خود داری فرمائید .

  برای تمامی دانشجویان لباس دانش آموختگی تدارک دیده شده است که با ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان پذیرش تحویل خواهد گردید. خواهشمند است قبل از شام و بعد از اتمام مراسم ، نسبت به تحویل لباسهای دانش آموختگی به مسئولین و تیم اجرائی ، اقدام فرمایید .

تهیه عکس یادگاری در آتلیه ای که به همین منظور در محل برگزاری جشن تدارک دیده شده ونیز فضای باز محوطه پردیس توسط عکاسان مجرب با هزینه شخصی و به تعداد دلخواه ، ممکن خواهد بود.توجه داشته باشید تیم عکاسی فقط تا ساعت 17:30 وقبل از شروع رسمی برنامه جشن دانش آموختگی فعالیت خواهنداشت .لذا جهت استفاده مفید از زمان ، با توجه به کثرت دانشجو معلمان متقاضی عکس ،خواهشمند است درزمان مقرر پذیرش حضور یابید .

حفظ شئونات و موازین اسلامی و پوشش مناسب برای کلیه همراهان و دانشجویان محترم در طول برگزاری جشن مورد انتظار وامتنان خواهد بود .


نظرات کاربران