در حال بارگذاری ...

اطلاعیه مهم وفوری -قابل توجه دانشجو معلمان گرامی

دانشجویان محترم به منظور رفع هر گونه اشکال در اخذ کارت ورود به جلسه امتحان در اسرع وقت به پر کردن  نظر سنجی استاد اقدام نمایند .ضمنا در صورتیکه پس از نظر سنجی نیز موفق به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان نگردیدند وپیام کسری مدارک دریافت نمودند می بایست هر چه سریتر مدارک مربوطه رادر سامانه گلستان بار گزاری نمایند .


نظرات کاربران