در حال بارگذاری ...

برگزاری اولین نشست چهارمین دوره اعضای شورای صنفی رفاهی دانشجویی

 اولین جلسه چهارمین دوره اعضای شورای صنفی دانشجویی  پردیس در دفتر ریاست محترم پردیس با حضور معاونین محترم کارشناسان  امور دانشجویی ، ارزیابی ،حراست  ، اعضای شورای صنفی 96 -97 ،  جهت تجلیل از اعضای سومین شورای صنفی و اعطاء احکام اعضای چهارمین  شورای صنفی  دانشجویی پردیس  تشکیل  شد. ارائه  گزارش اجمالی کارشناس مسئول اموردانشجویی از روند انتخابات اردیبهشت  97 و وارائه بیلان کار شورای 96 توسط دبیر شورای صنفی  96  ادامه  یافت مسئولین حاضر در جلسه هرکدام با تقدیر و تبریک به دانشجویان  با بیان توصیه هایی جمع را مستفیض نمودند. دراین جلسه دکتر کاظمی سرپرست پردیس  با سخنانی  جامع پیرامون کار شورایی به سبک علمی با  نیاز سنجی  برمبنای علمی نیاز – خواست – رجحان را  به عنوان اولین قدم در پیگیری مسائل دانستند و با تدوین برنامه جامع بر اساس داده های علمی در کمیته های تخصصی فارغ از تعصب های گروهی  و رشته ای ..  با روند وروشهای خلاق و جذاب و نشاط انگیز با رعایت سه عنصر اصالت و ایده سازی  و سیالی تا حصول نتیجه به سبک قابل  اجرا در تاکید کرد .در ادامه این جلسه  ار اعضای سومین دوره شورای صنفی با اهدای تقدیر نامه تجلیل به عمل آمد و احکام اعضای چهارمین دوره به آنان اهدا شد .


نظرات کاربران