در حال بارگذاری ...

مهلت ثبت نام بیست وهشتمین جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجو معلمان در سامانه سجفا

مهلت ثبت نام بیست وهشتمین جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجو معلمان در سامانه سجفا  تا 31 فروردین ماه جاری تمدید گردیده است علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر  میتوانند به امور فرهنگی مراجعه نمایند ضمنا هر دانشجو میتواند در یک مسابقه انفرادی ویک گروهی ثبت نام نماید این مطلب شامل گروهای سرود تیاتر وتواشیح هم میشود  یاداور میگردد بدون ثبت نام دانشجویان درسجفا دانشجویان  نمیتوانند در مسابقه شرکت نمایند


نظرات کاربران